Tarım ve Turizmin Birlikteliği: Agroturizm

Tarım ve Turizmin Birlikteliği: Agroturizm
4 December, 2022

Dünyanın ve doğanın bir ömrü olduğuna, doğal kaynakların sonsuz olmadığına ve biyoçeşitliliğin yok olmaya başladığına şahit olduğumuz zamanların içindeyiz. Yaşam alanımız olan dünyayı korumamız gerektiğine dair gelişen farkındalığımız ile artık birçok eylemimizin sürdürülebilir ve doğa dostu olmasına özen gösteriyoruz. Ki yalnızca bireysel olarak değil, toplumsal olarak da dönüşüm içinde olduğumuzu, insan yaşamına ve dünyanın geleceğine dair kaygılar taşıdığımızı söylemek mümkün.

Kaygıların ve sürdürülebilir bir yaşam sürme ihtiyacının sonucu olarak da birçok sektörde değişime şahit oluyoruz. Turizm de değişim ve dönüşüm içinde olan bu sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Seyahat etmek, insan var olduğu günden bugüne gerçekleştirilen bir eylem. Dolayısıyla turizmin tarihinin de bir hayli eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih boyunca insan ve dünya değişim göstermiş, turizm sektörü de değişimler sonucunda ihtiyaçlara cevap verebilmek adına farklı yaklaşımlar geliştirmiş. Agroturizm de ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen yaklaşımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Agroturizm Nedir?

Agroturizm, doğayla barışık, var olan doğal güzellikleri ve değerleri korumaya, tanıtmaya ve devamlılığını sağlamaya yönelik bir turizm biçimidir. Agroturizmin uygulandığı alanlarda konuklara yönelik tarım özelinde ve haricinde faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler sürdürülebilirlik kapsamında ele alınır. Turizm sektöründe ziyaretçilere “turist” deniliyor olsa da agroturizmde “konuk” denmesi tercih edilir. Hatta “gezgin” ya da “yolcu” olarak da kullanımı mümkündür.

Agroturizm Faaliyetleri Nelerdir?

Agroturizmde turizm faaliyeti gerçekleştirilen tüm alanları aynılaştırmaktan, coğrafi, kültürel ve tarihsel güzellikleri ticarete dönüştürmekten ve doğaya zarar vermekten uzak durulur. Daima insan ve doğa ilişkisinin barış içinde sürdürülmesi adına girişimlerde bulunulur.

Agroturizm alanlarında yürütülen faaliyetlerin amacı, yerel halkı desteklemek, doğayı tüketmeden doğayla bir bütün halinde hareket etmek, yerel dokuyu korumak, konukları doğayla bir araya getirmek, yerel ve sağlıklı lezzetler ile mutfak kültürünü oluşturmak, insan ve doğa ilişkisini sürdürülebilir hale getirmektir. Bu bağlamda, agroturizmin uygulandığı alanlarda tarımsal faaliyetler gerçekleştirilir. Yetiştirilen ürünler ve çiftlik konuklara tanıtılır, kimi zaman konuklar üretim sürecine dahil edilir ve üretimden elde edilen ürünlerden yemekler hazırlanır. Gelen konuklara yönelik belirli ilgi alanları ve yaş gruplarına özel eğitimler, atölyeler ve çalışmalar düzenlenir.

Agroturizm, tarım ve turizmin bütünleşik olarak hareket etmesine katkı sağlarken aynı zamanda yoğun şehir yaşamından bunalmış kişilere de doğa içinde bir nefes alma imkanı tanır. Doğa ile insan arasında ortak bir dil kurar ve sürdürülebilir bir şekilde turizm faaliyetinin gerçekleştirilmesini sağlar.