Koşullar & Şartlar

BARBAROS FARM İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Barbaros Farm ticari unvanıyla faaliyet gösteren Emkon Emlak Konut Turizm İnş. ve Tic. A.Ş.  (“Emkon”) tarafından çeşitli ürün ve hizmetler ile içeriklerin sunulmakta olduğu ve elektronik ortamda erişim sağlanan işbu internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) tek ve yetkili yasal sahibi Emkon’dur. İnternet Sitesi’nin kullanım ve tasarruf yetkisi Emkon’undur.

Emkon, dilediği zaman işbu İnternet Sitesi’nin Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ni değiştirme, yenileme, tadil etme, dilediği düzenlemeleri yapma (ekleme, çıkarma vb.) hakkına sahiptir. Tüm bu değişiklik, yenileme, tadil ve düzenlemeler İnternet Sitesi’nde yayımlanacak olup yayım tarihi itibariyle geçerlilik kazanacaktır. İşbu değişiklik, yenileme, tadil ve düzenlemeleri kontrol sorumluluğu İnternet Sitesi’ni alışveriş yaparak veya yapmaksızın ziyaret eden kullanıcıya (“Kullanıcı”) ve üyelik formunu eksiksiz doldurmuş ve üyeliği Emkon tarafından kabul edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere (“Üye”) aittir.

İşbu İnternet Sitesi’nin kullanılması ile erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Emkon, işbu İnternet Sitesi’nde sunduğu ürün ve hizmetleri, İnternet Sitesi’nin içeriğini değiştirme, yenileme, tadil ve düzenleme hakkı ile İnternet Sitesi’nin tamamı ya da bir bölümünün yayınını duraklatma ve/veya durdurma hakkını haizdir. Kullanıcı’nın ve Üye’nin, ayrıca, İnternet Sitesi üzerinde yapılan değişiklik, yenileme, tadil ve düzenlemeler yayımlandıktan sonra İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeye devam etmesi durumunda Kullanıcı ve Üye tüm bu değişiklik, yenileme, tadil ve düzenlemeleri kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanıcı ve Üye, Sözleşme hüküm ve koşullarına uygun davrandığı sürece işbu İnternet Sitesi’ni ziyaret ve kullanma hakkından faydalanabilecektir.

İçerik ve Telif Hakkı

İşbu İnternet Sitesi’nin sahibi Emkon’dur. İnternet Sitesi’nde yer alan resim, yazı, marka, bilgi, slogan, metin, logo, müzik, grafik, ticari marka, bilgisayar kodu, görsel arabirim ve kullanıcı arabirimi, sınai haklar ile fikri mülkiyet haklarına dair bilgilerin korunmasını sağlayan programlar, tüm bunların ifadesi, koordinasyonu, seçimi, düzenlemesi, İnternet Sitesi’nin sayfa düzenleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı ve sunumu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Emkon’a veya Emkon’a izin ve lisansları veren üçüncü kişilere ait olup bunlar ticari marka ve patent mevzuatı ve telif hakkı dahil ilgili diğer fikri mülkiyet hakları, rekabet yasaları ve sair mevzuat kapsamında korunmaktadır.

İnternet Sitesi’nde yer alan resim, yazı, marka, bilgi, slogan, metin, logo, müzik, grafik, ticari marka, bilgisayar kodu, görsel arabirim ve kullanıcı arabirimi, videolar, kataloglar, listeler, İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümü ve içeriği, İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, İnternet Sitesi’nin sayfalarına ilişkin veri tabanı, html kodları dahil her tür kod aksi Sözleşme’de açıkça belirtilmediği sürece kısmen veya tamamen kopyalanamaz, yayımlanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kodlanamaz, sergilenemez, gösterilemez, yüklenemez, herhangi bir amaç için ve herhangi bir şekilde (örn. elektronik araç ve/veya medya kullanılarak) gönderilemez, satılamaz, dağıtılamaz.

İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan her tür hizmet ve ürüne, telif haklarına tabi çalışmalara, bilgilere, ticari markalara ve işbu İnternet Sitesi’nden indirilen her türlü içeriğe ilişkin olarak Emkon’un ve ilgili üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Hizmetler

Emkon, İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ve hüküm ve koşullarına uygun hareket eden Kullanıcı’lara ve Üye’lere 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda elektronik ticaret hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Emkon, ilgili Kullanıcı’larının ve Üye’lerinin İnternet Sitesi’nde yer alan ürünleri görüntüleme, ürün siparişi için hesap oluşturma, sipariş verme, siparişlerini değiştirme gibi sınırlı sayıda olmayan hizmetlerden faydalanmasını sağlar.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcı İçeriği, Kullanıcı ve/veya Üye’ler tarafından İnternet Sitesi’ne yazılan yorum, görüş dahil her türlü ileti ile İnternet Sitesi’ne yüklenen fotoğraf ve/veya videoları ifade eder. Kullanıcı İçeriği, Sözleşme hüküm ve koşullarına uygun şekilde sunulması halinde kabul edilir.

İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği paylaşan her kişi, işbu Kullanıcı İçeriği’nin, hukuka ve ahlaka uygun ve doğru olacağını, yürürlükte bulunan yasal mevzuatı, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını, Emkon’un diğer tüm politika ve kurallarına aykırı olmayacağını ve bunların ihlalini kolaylaştırmayacağını, gizlilik, reklam, marka ve telif hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin hiçbir hakkını ihlal eder nitelikte olmayacağını, gerçek ve tüzel hiçbir kişiye maddi ve/veya manevi, doğrudan ve/veya dolaylı, hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği paylaşan her kişi, işbu Kullanıcı İçeriği’ni paylaşmak için herhangi bir üçüncü kişiden maddi ve/veya manevi hiçbir menfaat elde etmediğini, Kullanıcı İçeriği’ni para karşılığı paylaşmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı İçeriği, genel görgü ve ahlak kurallarına uygun bir lisan içermelidir; tehdit, hakaret, müstehcenlik vb. yakışık olmayan ifadeler, görüntüler ve/veya sesler içeremez. Kullanıcı İçeriği, siyasi ve ticari amaç taşıyamaz, herhangi bir şahıs ve/veya kurumun/kuruluşun propagandasını yapamaz, toplu posta, herhangi bir virüs, zincir mektup veya spam içeremez. İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği paylaşan her kişi, tüm bu hususları kabul etmiş sayılır.

Emkon, İnternet Sitesi’nde paylaşılan her türlü Kullanıcı İçeriği’ni kullanmaya, değiştirmeye, kopyalamaya, yayımlamaya, çoğaltmaya, silmeye, uyarlamaya, tercüme ettirmeye yetkilidir.

Kullanıcı İçeriği’ni paylaşan kişi, Kullanıcı İçeriği’nin gizliliğine ilişkin olarak herhangi bir beklentisi olmadığını, paylaştığı Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak Emkon ve/veya üçüncü kişilerin kendisi ile irtibata geçebileceğini, Kullanıcı İçeriği’nin herhangi yasal bir amaç için kullanılabileceğini ve Emkon’un herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni yanıtlama yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı İçeriği’nden doğmuş ve/veya doğacak her türlü sorumluluk Kullanıcı İçeriği’ni paylaşan kişiye ait olup Emkon’un Kullanıcı İçeriği’ne ilişkin hiçbir ilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Emkon, Kullanıcı İçeriği’nin hukuka, genel ahlak ve görgü kurallarına, yürürlükte bulunan mevzuata uygunluğunu denetlemekle yükümlü değildir. Kullanıcı İçeriği’ni paylaşan kişi, Emkon’a karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia, talep, sorumluluk, zarar, her tür avukatlık ücreti dahil masraflarına ilişkin olarak Emkon’u tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı İçeriği paylaşan kişi, Kullanıcı, Üye ve diğer üçüncü kişiler, Emkon’un denetleme yükümlülüğü olmamakla birlikte, Emkon’un, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını ihlal etsin veya etmesin, kendisine, Kullanıcı, Üye ve diğer üçüncü kişilere zararlı olduğuna tamamen kendi değerlendirmesiyle karar verdiği Kullanıcı İçeriği başta olmak üzere herhangi bir sebep göstermesine gerek olmaksızın her türlü Kullanıcı İçeriği’ni kontrol, inceleme ve kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

Genel Hükümler

Emkon, İnternet Sitesi’nde yer verilen bilgilerin doğru ve güncel olması için gerekli kontrolleri yapmaktadır. Buna rağmen, İnternet Sitesi’nde yer verilen bu bilgiler kimi zaman fiili değişiklikleri yansıtmayabilir, bunların gerisinde kalabilir. İlaveten, Emkon tarafından sunulmakta olan ürün ve hizmetlerin güncel durumu ile İnternet Sitesi’ndeki durumu kimi zaman farklılık içerebilir. Kullanıcı ve Üye, Emkon’un İnternet Sitesi’nde mevcut olan bilgilerin doğruluğu, koşulları, güncel olup olmadığı, kalite standartları, hedefe uygunluğu ile ilgili olarak, ayrıca, bunların İnternet Sitesi’nde yer alan diğer bilgi, ürün ve hizmetlere etkisine ilişkin herhangi açık veya zımni bir taahhütte bulunmadığını ve garanti vermediğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı ve Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan ve kendi cihazlarına indirmeye (download) ve/veya paylaşmaya uygun olan bilgi, dosya ve belgenin virüs, truva atları, wormlar, spamler, spyware dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere zarar verme amacı taşıyan her türlü kod ve/veya materyalden arındırılamamış olma ihtimalini ve buna ilişkin olarak İnternet Sitesi ile Emkon’un hiçbir garanti vermediğini; bu tip zarar verme amacı taşıyan materyal, kod ve programların veri giriş ve çıkışlarının doğruluğunu ile veri kaybı olması halinde geri kazanımı için gerekli olan her türlü yazılım ve donanım gereksinimlerini karşılamak ve gerekli bakım, kontrol ve güncellemelerin yapılmasının tamamen Kullanıcı ve Üye’nin kendi sorumluluğu olduğunu; işbu zarar verme amacı taşıyan her türlü materyal, kod ve program nedeniyle meydana gelmiş ve/veya gelebilecek veri kaybı, veri hataları ve bunların sebep olduğu zararlardan, Kullanıcı, Üye ve/veya üçüncü kişi nezdinde bu sebeplerle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan Emkon’un sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı ve Üye, Emkon’un Sözleşme hüküm ve koşullarına aykırı davranılması, ihmal, kast, haksız fiil dahil olmak üzere herhangi bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkmış/çıkabilecek kesinti, hata, veri kaybı, kayıp, silinme, işlemlerde ve iletişimde aksama, gecikme, hata gibi sorunlar, virüs, hırsızlıklık, her tür belge, bilgi ve kayıtların imhası, belge, bilgi ve kayıtlara izinsiz erişim, belge, bilgi ve kayıtlarda izinsiz değişiklik yapılması veya bunların izinsiz kullanımı dahil ve fakat bunlar ile sınırlı olmayan her türlü hukuka aykırılıktan dolayı hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi’nin üçüncü kişilerden temin ettiği hizmetler ve yayımlanan içerikler ile ilgili olarak Emkon ve ortakları, yöneticileri ile çalışanları, iş ortakları (örn. iş birliğinde olduğu kurumlar), iştirakleri, bağlı kuruluşları herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı ve Üye, üçüncü kişilerden temin edilen hizmetlerden, bu kişilerce sağlanan ve yayımlanan bilgi ve içeriklerden, işitsel ve görsel her türlü imgelerden, bunların hukuka uygunluğundan, doğruluğundan tamamen ilgili üçüncü kişilerin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Emkon’un üçüncü kişilerce temin edilen hizmet ve içerikler ile ilgili olarak herhangi bir hukuka uygunluk, doğruluk ve/veya güvenlik taahhüdü bulunmamaktadır.

 Kullanıcı ve Üye, yalnızca kişisel ve hukuka uygun amaçlar ile İnternet Sitesi’ni kullanacağını, diğer Kullanıcı, Üye ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde hiçbir işlem yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye’lerin İnternet Sitesi dahilinde ve İnternet Sitesi’ni kullanarak gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk kendilerine aittir. Emkon’un, Kullanıcı ve/veya Üye’lerin İnternet Sitesi dahilinde ve İnternet Sitesi’ni kullanarak gerçekleştirdiği işlem ve eylemler sebebiyle üçüncü kişilerin uğramış olduğu veya uğrayacakları zararlardan ötürü doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Emkon, İnternet Sitesi’nin belli bölüm ve niteliklerine, ayrıca, kampanya, yarışma gibi eylemler dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmet alımına ilişkin olarak ilave kurallar uygulama hakkına sahiptir. İşbu ilave kurallar, yapılan bu atıf ile birlikte işbu Sözleşme’nin bir parçası olmaktadır. Kullanıcı ve/veya Üye, ilgili ürün ve/veya hizmeti kullanmak için yeterli yasal yaşta olmak dahil tüm ilave kurallara uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme hüküm ve koşulları ile İnternet Sitesi’nin bir bölümü veya İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi aracılığıyla sağlanan ürün ve/veya hizmetler için spesifik olarak getirilmiş hükümler, düzenlemeler ve/veya kurallar arasında bir farklılık olması halinde spesifik kurallar üstün olacak ve uygulama alanı bulacaktır.

Emkon’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir yükümlüğü var ise bu yükümlülükler, işbu ürün ve/veya hizmetlerin temininin düzenlendiği sözleşmelere tabidir ve İnternet Sitesi’nde yazılı olan herhangi bir şey işbu sözleşmeleri değiştirici özellikte değildir.

Emkon dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan sipariş miktarını sınırlayabilir, İnternet Sitesi’nde yer alan ürün ve/veya hizmetleri değiştirebilir, işbu ürün ve/veya hizmetlerin fiyatlarını değiştirebilir. İnternet Sitesi’nde sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin malzemeler her zaman güncel durumu yansıtmayabilir, güncelliğini kaybedebilir. Emkon’un bunlara yönelik bir güncelleme taahhüdü yoktur.

Üye Hesabı, Şifre, Güvenlik

İnternet Sitesi’nde sunulan belirli hizmetlerden faydalanmak için hesap oluşturulması, e-posta ve şifre belirlenmesini gerektirir. Şifre dahil olmak üzere hesapta yer alan her türlü bilginin gizliliğinin korunması ile bilgi gizlilik ve güvenliğinin sağlanamaması durumunda hesapta ortaya çıkabilecek her türlü eylem ve işlemden Üye tamamen kendisi sorumludur. Üye’nin hesabının güvenlik ve gizliliğini temin edememesine bağlı olarak bir üçüncü kişinin Üye’nin Emkon hesabını, şifresini, e-posta adresini veya kimliğini kullanması ve bu kullanım sebebiyle Emkon, Kullanıcı’lar, Üye’ler veya diğer üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde Üye bu zarardan sorumlu tutulabileceğini kabul ve beyan eder.

Üye, şifresi ve/veya hesabının yetkisiz kullanılması halinde işbu durum dahil her türlü güvenlik ihlalini gecikmeksizin Emkon’a bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir üçüncü kişinin hesap, e-posta adresi ve şifre bilgilerini kendisinin açık izni olmaksızın kullanmak yasak olup Emkon, işbu yasağa aykırı davranılmasına bağlı olarak ortaya çıkmış ve/veya çıkabilecek hiçbir kayıp ve/veya zarardan sorumlu değildir. 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik 

İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni geçerli olup bunlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

İnternet Sitesi’nin kullanılması ile birlikte internet iletilerinin hiçbir zaman tam anlamı ile güvenli ve/veya özel olmayacağı kabul edilmektedir.

Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi 

Ticari elektronik ileti, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

İşbu Sözleşme ile her Kullanıcı/Üye, olarak Emkon ve/veya çalıştığı aracı firma tarafından kendisine www.barbarosfarm.com adlı internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak satış, bilgilendirme, pazarlama, reklam tanıtım, promosyon, indirim, kampanya mesajı gönderimini onayladığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı/Üye, dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermesine gerek olmaksızın Emkon tarafından gönderilecek iletilerde belirtilecek yöntem ile ve her hâlükârda info@barbarosfarm.com e-posta adresine göndereceği bir e-posta ile gönderim listesinden ücretsiz olarak ve kolayca çıkabileceğini anladığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı/Üye’nin satış, bilgilendirme, pazarlama, reklam tanıtım, promosyon, indirim, kampanyalara dair haberdar edilecek alıcıların yer aldığı gönderim listesinden çıkması halinde Emkon’un kendisine www.barbarosfarm.com adlı internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin herhangi bir bilgi sağlama yükümlülüğü olmayacaktır.

Geri Bildirim

İşbu İnternet Sitesi’nde yapılan her türlü geri bildirim gizli olmayan bilgi niteliğinde olup Emkon tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

 

Diğer Sitelere Bağlantılar 

İnternet Sitesi’nde, Kullanıcı’lara ve Üye’lere kolaylık sağlamak amacıyla üçüncü kişi internet sitelerinin bağlantılarına yer verilebilir. İnternet Sitesi’nde bağlantılarına yer verilen diğer üçüncü kişi internet siteleri Emkon kontrolünde değildir ve bağlantılarına yer verilen diğer üçüncü kişi internet sitelerinin içeriğinden, Emkon sorumlu değildir. Bağlantılarına yer verilen diğer üçüncü kişi internet sitelerine erişim ve bu internet sitelerinin kullanılması tamamen Kullanıcı’ların ve Üye’lerin kendi bağımsız değerlendirmelerinin bir sonucudur ve kendilerinin sorumluluğundadır. Bu tür internet sitelerine erişim ve bunları kullanımdan doğabilecek zararlardan Emkon sorumlu tutulamaz.

Sözleşme’nin İhlali

İnternet Sitesi’ne erişim ve kullanıma istinaden bir soruşturma ya da şikâyete ilişkin olarak ya da Emkon’un, Kullanıcı’ların, Üye’lerin ve/veya diğer üçüncü kişilerin mülkiyetine ve/veya haklarına zarar vermiş ve/veya verebilecek bir kişinin tanımlanması, bu kişi ile iletişime geçilebilmesi ve/veya bu kişi hakkında yasal işlem başlatılması amacıyla bilgi paylaşımı Emkon ve/veya üçüncü kişilerce gerekli görülür ise, Emkon kimlik bilgileri dahil olmak üzere hakkınızdaki bilgileri paylaşma hakkını haizdir. Emkon, yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve/veya yasal süreç ve talepler kapsamında gerekli gördüğü bilgileri paylaşabilecektir.

Emkon, İnternet Sitesi üzerinden ve/veya İnternet Sitesi vasıtasıyla Kullanıcı, Üye ve diğer üçüncü kişilerin gönderdiği her türlü iletiyi saklama hakkına sahip olup kanunen gerekmesi, yasal sürece uyulması, Sözleşme’nin uygulanması, işbu verilerin başka şahısların haklarının ihlaline sebep olduğu iddialarının yanıtlanması ve/veya Emkon’un, Kullanıcı’ların, Üye’lerin, ve diğer üçüncü kişilerin mülkiyeti, güvenliği ve haklarını korumak için bu iletileri paylaşma hakkını saklı tutar.

İşbu Sözleşme hüküm ve koşullarını ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan diğer sözleşmeleri, kuralları, politikaları ve/veya düzenlemelerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Emkon, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve dilediği zaman ilgili kişinin İnternet Sitesi’ne erişimini kısıtlayabilir, engelleyebilir, üyeliğini süreli veya süresiz olarak sonlandırabilir.

Her Kullanıcı ve Üye, Emkon’un herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve dilediği zaman resmi makamların yasal talimatları, kişinin kendi talebi, İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir bölümünün kapanması ya da sunulan ürün ve hizmetlerin sonlandırılması, teknik hususlar sebepleri dahil olmak üzere herhangi bir sebebe dayanarak Kullanıcı ve/veya Üye’nin İnternet Sitesi’ne erişimini kısıtlayabileceğini, engelleyebileceğini, üyeliğini süreli veya süresiz olarak sonlandırabileceğini kabul ve beyan eder.

Emkon, Sözleşme’nin ihlal edilmesi nedeniyle ihlal eden kişi/kişiler hakkında yasal işlem başlatmış ise, diğer hak ve yetkilerine ilaveten işbu yasal işlemden doğan makul vekalet ücreti ve giderleri tahsil etme hakkına sahiptir ve Kullanıcı, Üye ve diğer üçüncü kişiler Emkon’un bu hakkı haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşme’nin ihlal edilmesine istinaden İnternet Sitesi’ne erişimin kısıtlanması ya da engellenmesi nedeniyle kişinin kendisine ya da bir üçüncü kişiye karşı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sorumluluk ve Tazminat

Emkon’un, İnternet Sitesi’ne erişime, İnternet Sitesi’nin, burada yer alan bilgilerin, içeriğin vb. kullanımına, Kullanıcı ve/veya Üye’lerin İnternet Sitesi dahilinde ve İnternet Sitesi’ni kullanarak gerçekleştirdiği işlem ve eylemlere, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarına aykırı davranışa, haksız fiil dahil her türlü sebebe istinaden doğmuş ve/veya doğacak doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Emkon, Sözleşme hüküm ve koşullarına aykırı davranılması, ihmal, kast, haksız fiil dahil olmak üzere herhangi bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkmış/çıkabilecek kesinti, hata, veri kaybı, kayıp, silinme, işlemlerde ve iletişimde aksama, gecikme, hata gibi sorunlar, virüs, hırsızlık, her tür belge, bilgi ve kayıtların imhası, belge, bilgi ve kayıtlara izinsiz erişim, belge, bilgi ve kayıtlarda izinsiz değişiklik yapılması veya bunların izinsiz kullanımı dahil ve fakat bunlar ile sınırlı olmayan durumlara ilişkin olarak sorumluluk kabul etmemektedir.

İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her Kullanıcı, Üye ve diğer üçüncü kişiler, İnternet Sitesi’ne ve/veya bağlantılarına yer verilen diğer üçüncü kişi internet sitelerine erişim ile İnternet Sitesi’nin ve/veya bağlantılarına yer verilen diğer üçüncü kişi internet sitelerinin kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan ve dolandırıcılık amacı taşıyan hallerde ve/veya erişim ve kullanıma bağlı olarak ortaya çıkabilecek diğer her türlü hukuka aykırı durumda, Emkon aleyhine olarak herhangi bir Kullanıcı, Üye ve diğer üçüncü kişilerce ileri sürülebilecek her türlü iddia, talep, sorumluluk, zarar, her tür avukatlık ücreti dahil masraflara karşı Emkon’u, ortaklarını, yöneticileri ile çalışanlarını, iş ortaklarını (örn. iş birliğinde olduğu kurumlar), iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını ayrı (muaf) tutmayı ve tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Devir 

Emkon, işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın ve dilediği zaman kısmen veya tamamen devredebilir. Kullanıcı ve Üye’nin ise işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen bir başkasına devri mümkün değildir. Bu tür devir girişimleri her zaman için geçersiz olacaktır.

Mücbir Sebep

Emkon, taraflarca önceden öngörülemeyen, kendilerinden kaynaklanmayan, işbu Sözleşme’den doğan borçların ifasını engelleyen ve/veya gecikmesine neden olan mücbir sebep hallerinin ve mücbir sebep olarak nitelendirilmese de olağanüstü hallerin vuku bulması durumunda, işbu Sözleşme’de yer alan edimlerini ifa etmemekten veya geç ifa etmekten ötürü sorumlu tutulamayacaktır. Bu hallerden kaynaklanan sebepler Emkon açısından ifa etmeme veya geç ifa veya temerrüt olarak kabul edilmeyecektir ve bu nedenle Emkon’un herhangi bir ad ve nam altında tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’den ve İnternet Sitesi’ne erişim ve İnternet Sitesi’ni kullanımdan doğacak her türlü uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanır. Söz konusu uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Yasaklanan Yerlerde Geçersizlik

İnternet Sitesi tüm dünya üzerinden erişime açık olmakla birlikte, İnternet Sitesi üzerinden ve/veya aracılığıyla sağlanan tüm ürünler ve/veya hizmetler, tüm kişiler, tüm coğrafi bölgeler ve tüm hukuk sistemleri için geçerli değildir. Emkon, herhangi bir kişi ve/veya coğrafi bölgeye herhangi bir ürün ve/veya hizmet teminini ve/veya miktarını kısıtlama hakkına sahiptir. İnternet Sitesi’nde ve/veya aracılığıyla sağlanan ürün ve/veya hizmet teklifleri, kampanyaları, promosyonları İşbu İnternet Sitesi’nin hizmet vermediği bölgelerde geçerli değildir. İnternet Sitesi üzerinden ve/veya aracılığıyla düzenlenen yarışma, anket, çekiliş vb. her türlü etkinliğe herkes katılamayabilir ve varsa ödüle hak kazanamayabilir. İnternet Sitesi'nin faaliyette olduğu coğrafi bölgeler dışından İnternet Sitesi'ne erişim sağlanması halinde, tüm inisiyatif ve yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun davranma yükümlülüğü tamamen bu ilgili kişilerin üzerindedir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme, Emkon’un Sözleşme’yi İnternet Sitesi’nde ilan ettiği anda yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar ve Üye’ler işbu İnternet Sitesi’ne erişim sağlayarak ve İnternet Sitesi’ni kullanarak Sözleşme’yi kabul etmiş olurlar. Emkon’un istediği zaman işbu Sözleşme hüküm ve koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklikler İnternet Sitesi’nde değişiklik tarihi ile birlikte yayımlanır ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girer

Siparişlerde Cayma Hakkı

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin kapsamını düzenleyen 2. maddesinin (ğ) nolu bendi uyarınca işbu yönetmelik hükümleri “yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi” ile ilgili sözleşmelere uygulanmamaktadır. Bu nedenle cayma hakkı, buna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bulunmamaktadır.

Siparişlerin İadesi

Barbaros Farm olarak siz değerli tüketicilerimize yüksek kalite anlayışı ile ürettiğimiz ürünlerimizi en taze hali ile ulaştırmak temel ilkemizdir. Sizlerin ürün ve hizmetlerimize ilişkin görüşlerine değer veriyor, bu çerçevede iade olanağınızın bulunmasını önemsiyoruz.

Değerli müşterilerimiz, teslim aldığınız ürünleri aşağıdaki şartlara bağlı kalmak üzere dilerseniz iade etmeniz mümkündür:

  • Teslim aldığınız ürünlere ilişkin iade talebinizi, teslim alma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde ve her hâlükârda varsa ürünün son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihini geçirmeden iletmeniz gerekmektedir.

  • İade talebinde bulunulan ürün, beraberinde var ise orijinal etiket, paket, ambalaj, kutu ve/veya tabağı ile teslim edilmelidir.

  • Teslim edildikten sonra bozulmuş, taze ürün özelliğini kaybetmiş, son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

İade talebinizi bizlere [+90 534 594 60 72] numaralı müşteri hizmet hattımızı arayarak veya info@barbarosfarm.com e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Barbaros Farm, iade talebini onayladıktan sonra ücret iadesini gerçekleştirecektir. Kredi kartı kullanımlarında ücret iadesi kredi kartına, havale/EFT ile gerçekleştirilen ödemelerde ücret iadesi ilgili banka hesabına yapılmaktadır. Bu durumda iade edilen tutarın kartınıza yansıma süresi çalıştığınız bankanın işlem süresine göre değişiklik gösterebilecek olup bu duruma Barbaros Farm’ın herhangi bir müdahale şansı bulunmamaktadır.

Sipariş edilen ürünlerin iade edilmesi halinde, ürünlerin kendisine teslimi için müşterimiz tarafından daha önce ödenmiş kargo hizmet bedelinin iadesinin mümkün olmadığını dikkatinize getiririz. İlaveten, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünlerin iadesi halinde Barbaros Farm’ın, kendisine geri gönderilecek ürünler için, iade edilecek sipariş tutarı üzerinden ürünlerin Barbaros Farm’a geri gönderilmesinden doğacak/doğabilecek kargo teslimat ücreti kesintisi yapma hakkının saklı olduğunu hatırlatırız.